برندهای بزرگ

با 50 رستوران برتر جهان آشنا شوید.

رستوران برتر

رستوران های برتر چگونه انتخاب شدند؟

یکی از مراکز مهم و بزرگ مطبوعاتی به نام Palacio Euskalduna در اسپانیا بعد از تحقیقات و بررسی انجام شده 50 رستوران برتر جهان را معرفی کرده است.

این مرکز برای معرفی 50 رستوران برتر به افرادی متخصص و صاحب نظر در این زمینه نیاز داشت که بتوانند رستوران های برتر را انتخاب کنند بنابراین از تعدادی از تستر هایی که در سراسر جهان سکونت داشتن دعوت کردند تا در این جشنواره شرکت کنند.

تستر های که از آنها دعوت به عمل آمده بود در رستوران معروف  Eneko atxas Azurmendi دور هم جمع شدند و قبل از شروع برنامه از فضای رستوران و تجاربی که در زمینه غذاهای رستورانی داشتند با هم صحبت کردند.

این تستر ها کسانی جزء Gaggan Anand , Joan Roca , Eneko Atxa نبودند که در سال های اخیر جایزه بهترین سرآشپز مرد جهان را دریافت کرده بودند.

افراد نام برده تنها برای انتخاب 50 رستوان برتر به این جشنواره نیامده بودند این ها درمورد مسائل مختلف به تماشاچیان مشاوره دادند و در مورد صنعت مهمان نوازی که در ایالت متحده بسیار حائز اهمیت است به گفت و گو پرداختند.

رستوران برتر این جشنواره

 Ostria Francescana : یکی از رستوران های معروف و یکی از برندهای که در 5 سال اخیر روند روبه رشدی داشت و بیشترین درآمد را در کوتاه ترین زمان ممکنه به دست آورد Ostria Francescana از ایتالیا بود او در این مسابقه عنوان رستوران برتر جهان را به خود اختصاص دهد.

چه کسانی حذف شدند؟

اما در این جشنواره کسانی هم بودند که حذف شدند در صورتی که در سال گذشته جز برندگان بودند…

مثل Clare smyth که درسال گذشته جایزه بهترین سرآشپز زن را دریافت کرده بود ، امسال به طورکامل از دور رقابت ها خارج شدند.

همچنین Atelier Crenn  هم که در چند سال اخیر جزء سرآشپز های رستوران های معروف جهان بود ، حذف شد.

ازنظر شما دلیل حذف آن ها چه بود ؟

اینگونه جشنواره ها و مسابقات در سراسر دنیا برگذار میشود اما در ایران تا به حال چنین مسابقاتی داشتیم؟

رستوران برتر

در ایران متاسفانه چنین مراسم هایی نه برگزار می شود و نه رسمیت دارد تا بتوانیم سرآشپز های برتر ایران را انتخاب کنیم و به عنوان نیروی متخصص در رستوران ها را به کار گیریم و همانند رستوران های برتر جهان به برند های مهمی تبدیل شویم .

منبع: forbes

ترجمه مقاله توسط مترجم تیم توسعه بازار ملک مقوا انجام گرفته است.