نمایش یک نتیجه

دیس مقوایی مربع در ابعاد 29 *30 تولید شده است که برای سرو هر نوع مواد خوراکی اعم از شیرینی ، غذا ،میوه خشک و … مورد استفاده قرار میگیرد.