کاور قیف بستنی چاپ افست

اگر شما تریا یا بستنی فروشی دارید، به راحتی می‌توانید یکی از دغدغه‌های بهداشتی مشتریان خود را حل کنید: در دست گرفتن بستنی قیفی!

بجای استفاده از دستمال کاغذی می‌توانید از قیف های کاغذی آماده ملک مقوا، مناسب برای وافل، قیف کوچک و قیف بزرگ استفاده کنید.

بعلاوه ما می‌توانیم با طرح، رنگ و لوگو دلخواه شما، یک کاور قیف اختصاصی تولید کنیم.

 

امکان طراحی اختصاصی مناسب نیاز شما

چاپ با کیفیت

تحویل به موقع

Related projects