مشاوره رایگان بسته بندی


گاهی انتخاب آسان نیست

به شما برای انتخاب لباس محصولتان کمک خواهیم کرد

1
فرم درخواست مشاوره رایگان بسته بندی را به صورت کامل و با جزئیات مورد نیاز ارسال کنید .
2
درخواست شما توسط کارشناسان و ایده پردازان ملک مقوا بررسی می گردد.
3
در اسرع وقت پاسخ درخواست شما برای ایمیلی که هنگام پر کردن فرم اعلام نموده اید ارسال می گردد .
4
در صورت تمایل به عقد قرارداد با مجموعه ملک مقوا به منظور طراحی و تولید بسته بندی محصول خود با شماره 031-37472001 تماس بگیرید.

    []